♥ การพัฒนากระบวนการรับเด็กแรกคลอด

994393_212229062290027_835695337_n

นางบุษรา ใจแสน

ความปลอดภัยของทารกแรกเกิด นอกจากจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงทางด้านมารดาและทารกในระยะก่อนและหลังคลอดแล้ว ยังมีความต้องการ การช่วยเหลือจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะครบถ้วนในการกู้ชีพ อีกทั้งต้องมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือและการประสานงานที่ดีเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

ผู้รับผิดชอบรับเด็กในเวลาราชการ คือ งานวิสัญญี งานห้องผ่าตัดและ งานห้องคลอด ส่วนนอกเวลาราชการ พยาบาลตรวจการจะเป็นผู้รับเด็ก ซึ่งความหลากหลายของบุคลากรในหลายแผนก ทำให้การปฏิบัติในกิจกรรมรับเด็ก มีอุปสรรคและปัญหาในด้านการเตรียมความพร้อมและการประสานงาน รวมทั้งทักษะที่ไม่ชำนาญการพอ จึงมีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของทารกแรกเกิดได้

ผู้เกี่ยวข้องเล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับเด็กและลดความเสี่ยงที่ป้องกันได้ จึงได้ร่วมกันทบทวนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทารกแรกเกิดปลอดภัยได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ห้องคลอด ห้องผ่าตัด วิสัญญี หรือทีมลาว (LOA, L=LR, O=OR, A=AN) ได้จับคือกันพัฒนาคุณภาพงานที่มีปัญหามานานนับแรมปี โดยใช้ชื่อว่า “ประสิทธิภาพดี ประสานงานเด่น เน้นหนูน้อยปลอดภัย” ปัญหาก็มีอยู่ว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เข้ามารับเด็กผ่าตัดคลอด มาจากหลายแผนก (ในเวลาราชการ วัสัญญี ห้องผ่าตัด และห้องคลอดรับเด็ก ส่วนนอกเวลาราชการ เวร Sup รับเด็ก) ทำให้มีปัญหาในด้านการประสานงาน การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็ก และทักษะการช่วยเด็กยังไม่เพียงพอ จึงเกิดความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของทารกแรกเกิด ทีม LOA จึงนั่งจับเข่าคุยกัน ช่วยกันแก้ปัญหา

การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  1. นำ Flow chart และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาทดลองใช้และปรับปรุงเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่สมบูรณ์
  2. กำหนดบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทีม CPR ขึ้นตารางผ่าตัดประจำวัน
  3. มีผู้รับผิดชอบมาประสานทีม CPR ที่เกี่ยวข้องทุก Case

การสื่อสาร

นำประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสหสาขาวิชาชีพไปสื่อสาร

1 PCT สูติฯ /เด็ก ( คุณไพรินทร์ / คุณบุษรา รับผิดชอบประสาน )

2 ประชุมองค์กรพยาบาล (QA) ( คุณบุษรา รับผิดชอบประสาน )

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

 

Lr-or-an
Lr-or-an
lr-or-an.pdf
418.2 KiB
520 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น