♥ สวยสวยกับคนสวนคุณภาพ

ชัชวาล

นายชัชวาล    โพธิ์ทัย

ความสำคัญของปัญหา

เนื่องด้วยสวนขวัญวันเสด็จแต่ก่อนเป็นสวนสุขภาพที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของศูนย์แต่เนื่องด้วยศูนย์มีการก่อสร้างตึกพิษเศษสำหรับผู้ป่วยขึ้นบริเวณ สวนขวัญวันเสด็จ จึงทำให้สภาพของสวนขวัญถูกปล่อยทิ้งไม่สามารถใช้ทำกิจกรรมได้    ดังนั้นงานสนามจึงได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สวนขวัญวันเสด็จเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับชุมชนชาวศูนย์ใช้ทำกิจกรรม เช่น เป็นลานออกกำลังกาย เป็นสวนสุขภาพครอบครัว เป็นลานกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนาสวนขวัญวันเสด็จนั้นเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการดำเนินงาน KM สวนสวยด้วย 3 ด. ที่มีวัตถุประสงค์พัฒนาสวนสวยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของศูนย์อนามัยที่ 8

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

                เพื่อเป็นสวนสุขภาพสำหรับกิจกรรมออกกำลังกายและพักผ่อน ของชุมชนศูนย์อนามัยที่ 8

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เป็นลานออกกำลังกายเจ้าหน้าที่ศูนย์และครอบครัวในการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
  2. เป็นสวนสุขภาพเพื่อการพักผ่อนของกิจกรรมในครอบครัว
  3. เป็นลานกิจกรรมในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆของศูนย์

กิจกรรมการดำเนินงาน

รูปภาพการปรับพื้นที่สวนขวัญ

หห

หห

การพัฒนาต่อยอด

 ดำเนินการพัฒนาสวนขวัญวันเสด็จ ให้เป็นสวนสวยเพื่อสุขภาพ ชุมชนศูนย์อนามัยที่ 8  โดยให้พื้นที่มีความหลากของกิจกรรมได้แก่

  • เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เช่น เดินเพื่อสุขภาพ ปั่นจักรยาน
  • เป็นสวนย่อมพักผ่อนที่มีความสวยงามของไม้ดอกไม้ประดับ
  • เป็นลานกิจกรรม จัดเลี้ยงสังสรรค์ ทั่วไป

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

งานสนาม59
งานสนาม59
%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A159.pdf
652.9 KiB
158 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น