♥ การพัฒนาแนวทางการควบคุมอุณหภูมิกายทารก เมื่อย้ายทารกไปงานสูติกรรมของงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครสวรรค์

IMG_1539 (Small)

นางณัฐนันท์ วงษ์มามี

เหตุผลและที่มา

การพยาบาลทารกแรกเกิดที่สำคัญอย่างหนึ่ง  คือการดูแลอุณหภูมิร่างกายทารก  เนื่องจากทารกมีความสามารถจำกัดในการปรับตัว  เพื่อให้ทารกมีอุณหภูมิของร่างกายคงที่    ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิแกนกลางของร่างกาย (Core temperature)    มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง      ถ้าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมถูกควบคุมให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ถูกต้องเหมาะสม    ทารกจะไม่ใช้ออกซิเจน   และพลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความร้อนเพิ่มเติม

จากสถิติ ปีพ.ศ. 2557 มีอุบัติการณ์การเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารก ที่ย้ายจากงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ไปงานสูติกรรม  จำนวน 5 ราย  ทำให้ต้องนำทารกกลับมารับการดูแลซ้ำ  ในงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด  ส่งผลกระทบให้ทารกไม่ได้อยู่กับแม่     และเสียโอกาสในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกด้วยดังนั้น งานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์     จึงต้องการพัฒนาแนวทางการควบคุมอุณหภูมิกายทารก เมื่อย้ายทารกออกจากหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด  ไปงานสูติกรรม   โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ    เพื่อหาแนวทางแก้ไข   และป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ซ้ำ

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาแนวทางการควบคุมอุณหภูมิกายทารกเมื่อย้ายทารกไปงานสูติกรรม ของงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้แนวทางการควบคุมอุณหภูมิกายทารกเมื่อย้ายทารกไปงานสูติกรรม
  2. จำนวนทารกที่มีภาวะอุณหภูมิกายต่ำเมื่อย้ายทารกไปงานสูติกรรมลดลง

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

Nicu1-58
Nicu1-58
nicu1-58.pdf
297.4 KiB
493 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น