♥ การพัฒนาวิธีปฏิบัติการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ งานเด็กป่วย

สายสุนี

นางสาวสายสุนี จุนเนียง

เหตุผลและที่มา

การปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลอย่างถูกต้องครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการให้การพยาบาลหรือการทำหัตถการต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังพบปัญหาในทางปฏิบัติอยู่เสมอ เช่นการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ โดยปัญหาที่พบได้เสมอคือ

เชื้อที่ขึ้นนั้นเป็นเชื้อก่อโรคจริง หรือเป็นเชื้อปนเปื้อน เชื้อปนเปื้อนมักเป็นจุลชีพประจำถิ่นของผิวหนัง ถ้าพบว่าเป็นเชื้อที่ปนเปื้อนผลที่ตามมาต้องมีการเจาะเลือดใหม่ ทำให้ผู้ป่วยเจ็บตัว สิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ เสียค่าใช้จ่าย เสียเวลาในการปฏิบัติงาน และที่สำคัญทำให้มีผลต่อการรักษาของแพทย์ จากการเก็บข้อมูลของงานเด็กป่วยพบว่าการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อมีการปนเปื้อนเฉลี่ยร้อยละ 2.87 จะเห็นได้ว่าแม้จะมีมาตรฐานการปฏิบัติอยู่แล้วแต่ผลการปฏิบัติก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ 100% จึงต้องมีการนำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาดำเนินการเพื่อพัฒนาวิธีปฏิบัติการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ

 วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

1 เพื่อเก็บเลือดจากผู้ป่วยส่งเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องและไม่มีการปนเปื้อน

2 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติในการเจาะเลือดเพาะเชื้อของหน่วยงาน

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1 อัตราการมีเชื้อปนเปื้อนในเลือดที่ส่งเพาะเชื้อลดลงน้อยกว่าร้อยละ2.87

2 มีแนวปฏิบัติงานการทำเจาะเลือดเพาะเชื้อเป็นแนวทางเดียวกัน

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

เด็กป่วย58
เด็กป่วย58
%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A258.pdf
1.1 MiB
418 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น