♥การพัฒนารูปแบบคลินิกเฉพาะโรคทางการแพทย์แผนไทย ตาม Service plan ปี 2560

นางสาวบุญทริกา  วรรณาเวศน์ และทีมงานคลินิกเฉพาะโรค

การบ่งชี้ความรู้

          เดิมคลินิกการแพทย์แผนไทย มีการให้บริการในรูปแบบการรักษาทั่วไป โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ นวดรักษาและประคบสมุนไพรเป็นหลัก ผู้รับบริการส่วนใหญ่มาด้วยอาการที่เกิดจากการทำงานและในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ  จากผลการดำเนินกิจกรรมพบว่า ผู้ป่วยกลับมาในอาการเดิมซ้ำๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

– รูปแบบการให้บริการไม่เฉพาะเจาะจงโรคของผู้รับบริการ

– ช่วงเวลาการให้บริการกับจำนวนผู้มารับบริการ ที่ทำการซักประวัติมีเวลาไม่เพียงพอ เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์แผนไทย เป็นการรักษาแบบองค์รวม

– มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านแต่ขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และประสานการทำงานของคลินิกที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น งานวัยทำงาน ออกหน่วยตรวจสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ (โภชนาการ ออกกำลังกาย คลินิกแพทย์ทางเลือก) เป็นต้น

อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการเปิดคลินิกเฉพาะโรค 4 โรค ตาม Service plan เป็นการพัฒนามาตรฐานคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเพื่อพร้อมรับการประเมินมาตรฐานใน     ปี 2560 ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการพัฒนาคลินิกเฉพาะโรคเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

แผนไทย60-2
แผนไทย60-2
%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A260-2.pdf
1.4 MiB
334 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น