♥ทำลายเชื้อ พวกเรามั่นใจว่าทำได้

เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง  งานบริการกลาง ( กลุ่มการพยาบาล )

การบ่งชี้ความรู้

 เหตุผลและที่มา(ในการคัดเลือกเรื่อง)

งานจ่ายกลาง เป็นศูนย์กลางของการรวบรวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้งานแล้ว เข้าสู่กระบวนการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อก่อนนำไปใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย เริ่มจากกระบวนการล้างทำความสะอาด การบรรจุหีบห่อ และสุดท้ายคือการทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ งานจ่ายกลางมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 8 อัตรา ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันไป คือ เจ้าหน้าที่ประจำการล้างเครื่องมือจำนวน  2  คน  ,  เจ้าหน้าที่ประจำการบรรจุหีบห่อ  2 คน , เจ้าหน้าที่จัดทำถุงมือ 1 คน และ เจ้าหน้าที่ที่ประจำงานนึ่ง เครื่องมือ อีก 1 คน  อีก 2 คน จะเป็นเจ้าหน้าที่เวียน คือ สามารถทำได้ทุกตำแหน่งเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำงานนั้นๆ หยุดงาน

งานในแผนกจ่ายกลางสำคัญทุกงาน แต่ที่จะไม่ควรผิดพลาดเลยคือการนึ่งเครื่องมือ เพราะถ้าผู้ที่มานึ่งไม่มีความรู้ในการนึ่งก็อาจเกิดความเสียหายได้ ฉะนั้นทางแผนกจึงคิดว่ามีวิธีใดที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ประจำจำนวน  5 คน สามารถปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานประจำของตนเองได้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เครื่องมือผ่าตัดไม่พอใช้ ต้องตามเจ้าหน้าที่มาทำการนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ล้างมาทำหน้าที่นึ่งในกรณีฉุกเฉิน อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดเสียหายได้ จึงต้องมีการแนะนำวิธีการ หรือการสอน ( ปฐมนิเทศ )ให้ถูกต้อง เหมือนเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวเจ้าหน้าที่

 วัตถุประสงค์  

เพื่อให้เจ้าหน้าที่จ่ายกลางประจำงาน จำนวน 5 คน  สามารถใช้เครื่องนึ่งได้โดยได้รับการสอนใช้เครื่องและศึกษาจากคู่มือที่จะจัดทำขึ้นเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนในการใช้เครื่องนึ่ง ได้อย่างมั่นใจเกิดความ ผิดพลาดน้อย หรือไม่ผิดเลย และถ้ามีเจ้าหน้าที่ใหม่มาปฏิบัติงานก็สามารถศึกษาคู่มือนี้ได้

   * อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

 

จ่ายกลาง60
จ่ายกลาง60
%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8760.pdf
342.5 KiB
223 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น