♥การจัดการขยะมูลฝอย แผนกวัยทำงาน

กลุ่มงานวัยทำงาน

เพื่อให้บุคลากรงานวัยทำงานแยกขยะได้ถูกต้อง

การบ่งชี้ความรู้

จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการถังขยะของเจ้าหน้าที่หน่วยงานวัยทำงานพบการทิ้งขยะไม่ถูกประเภท ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความยุ่งยากในการกำจัดขยะ

 การแสวงหาความรู้

ประชุมร่วมกันหาแนวทางลดโลกร้อนกับเจ้าหน้าที่ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแผนกวัยทำงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่เรื่องการแยกขยะ

ทบทวนรวบรวมความรู้แหล่งต่าง ๆ เรื่องระบบการจัดการขยะ เช่น การแยกประเภทขยะ, การจัดเก็บ

การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ 2545

การแยกขยะตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN  CLEAN  Hospital

   * อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

วัยทำงาน60-2
วัยทำงาน60-2
%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%9960-2.pdf
89.7 KiB
301 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น