♥การจัดการขยะมูลฝอย แผนกวัยทำงาน

♥การจัดการขยะมูลฝอย แผนกวัยทำงาน

จัดทำโดย กลุ่มงานวัยทำงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรงานวัยทำงานแยกขยะได้ถูกต้อง
องค์ประกอบที่ 1 การบ่งชี้ความรู้
จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการถังขยะของเจ้าหน้าที่หน่วยงานวัยทำงานพบการทิ้งขยะไม่ถูกประเภท ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความยุ่งยากในการกำจัดขยะ
องค์ประกอบที่ 2 การแสวงหาความรู้
ประชุมร่วมกันหาแนวทางลดโลกร้อนกับเจ้าหน้าที่ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแผนกวัยทำงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่เรื่องการแยกขยะ
ทบทวนรวบรวมความรู้แหล่งต่าง ๆ เรื่องระบบการจัดการขยะ เช่น การแยกประเภทขยะ, การจัดเก็บ
การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ 2545
การแยกขยะตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN CLEAN Hospital


องค์ประกอบที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
– สำรวจถังขยะในแผนก
– ติดป้ายให้ชัดเจน
ทบทวนรวบรวมความรู้แหล่งต่าง ๆ เรื่องระบบการจัดการขยะให้เจ้าหน้าที่วัยทำงานรับทราบ
– จัดทำบอร์ดลดโลกร้อน
– สุ่มประเมินการทิ้งขยะ
องค์ประกอบที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประมวลผล และแบ่งปันความรู้
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่1 เพื่อเจ้าหน้าที่รับทราบ
จากการสุ่มประเมินการทิ้งขยะยังพบการทิ้งขยะผิดประเภทจากถังขยะมูลฝอยทั่วไปย่อยง่ายยังมีถุงพลาสติกปนอยุ่ เนื่องจากใช้ใส่เศษอาหารก่อนทิ้ง

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

วัยทำงาน60-2
วัยทำงาน60-2
%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%9960-2_2.pdf
89.7 KiB
87 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น