♥Blood safety คนรับปลอดภัย คนให้สบายใจ

♥Blood safety คนรับปลอดภัย คนให้สบายใจ

จัดทำโดย นางสาว ปุณชนิกา บุญเลิศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตร

การบ่งชี้ความรู้
                     เนื่องจากที่ผ่านมาโรงพยาบาลยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการใช้เลือดที่เชื่อมโยงกันระหว่าง สหวิชาชีพทำให้พบปัญหาในการปฏิบัติงานและการประสานงาน ปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดความล่าช้าในการใช้เลือดและอาจทำให้ผู้ป่วยได้ผลกระทบจากภาวะแทรกซ้อนจากการรับเลือดหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้การทำ Km ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาแนวทางการใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือดร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพโดยมีความมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการรับเลือดตามหลัก Safety goal


การแสวงหาความรู้
ทบทวนความรู้มาตรฐานงานธนาคารเลือดและทบทวนจากคู่มือการใช้โลหิตอย่างเหมาะสม คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

เวชศาสตร์60
เวชศาสตร์60
%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C60_2.pdf
210.8 KiB
82 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น