♥การปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวย ด้วยมือเรา

♥การปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวย ด้วยมือเรา

จัดทำโดย งานสนาม กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำขั้นตอนการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้
กระบวนการจัดการความรู้
การบ่งชี้ความรู้
         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมางานสนาม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 มีส่วนร่วมในปลูกต้นไม้ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย วันพ่อ วันแม่ วันครบรอบก่อตั้งศูนย์ ฯลฯ ต้นไม้ที่ปลูกมีทั้งชนิดไม้ยืนต้น และไม้ล้มลุก ซึ่งจากการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้แล้วพบว่า ต้นไม้ที่ปลูกเว้นระยะไม่เท่ากัน การกลบดินไม่เรียบร้อย ขณะทำกิจกรรมเกิดความสับสนวุ่นวาย เนื่องจากไม่มีการแบ่งหน้าที่ผู้ร่วมกิจกรรม ทำให้หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ทุกครั้ง เจ้าหน้าที่งานสนามไม่สามารถควบคุมกำกับให้ผู้มาร่วมกิจกรรมทำตามแผนงานที่วางไว้ได้ จึงทำให้เกือบทุกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์เจ้าหน้าที่งานสนามต้องมาปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม จากปัญหาดังกล่าวงานสนามจึงสนใจที่จะจัดทำขั้นตอนการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ เพื่อให้เกิดระบบการจัดการที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามตามแผนผังที่ได้วางแผนไว้ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกิจกรรมด้วย


การสร้างและแสวงหาความรู้
จากการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน๊ต ได้ข้อมูลวิธีการปลูกต้นไม้ดังนี้
การปลูกต้นไม้ควรปฏิบัติในช่วงฤดูฝนจะได้ผลดีที่สุด ก่อนปลูกต้นไม้ควรพิจารณาก่อนว่าจะปลูกต้นไม้เพื่ออะไร ปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับ หรือปลูกเพื่อให้ร่มเงา หรือปลูกเพื่อเป็นอาหารและยา และจะปลูกต้นไม้ชนิดไหน และระยะเวลาปลูกเท่าไร หลังจากตัดสินใจได้ชัดเจนแล้วก็เริ่มการปลูกต้นไม้โดย
1. การเตรียมพื้นที่ปลูก ถางวัชพืช พรวนหน้าดิน ถ้าพื้นที่ปลูกมีสภาพเป็นดินเหนียว หรือลูกรัง ควรจะใส่ปุ๋ยหมัก หรือเศษพืช ถ้าพื้นที่ปลูกมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ควรทำร่องเพื่อระบายน้ำ
2. การเลือกกล้าไม้ ควรเลือกกล้าไม้แกร่ง และเป็นกล้าไม้ที่มีคุณภาพ การขนย้ายกล้าไม้ไปในที่ไกลๆให้คลุมกล้าไม้ด้วยตาข่ายดำ หรือป้องกันแสงแดด ถ้ากล้าไม้เหี่ยวเฉาควรนำกล้าไม้ไว้ใต้ร่มเงา ควรนำกล้าไม้ออกไว้กลางแจ้งก่อนปลูก และรดน้ำน้อยลง เพื่อทำให้กล้าไม้แกร่ง
3. การขุดหลุมปลูก การขุดหลุมปลูกควรให้มีขนาดใหญ่กว่าเบ้าดินของถุงกล้าไม้ เพื่อช่วยให้ระบบรากหาอาหารได้ดีขึ้น
4. การปลูกต้นไม้ นำกล้าไม้ออกจากถุง กระถางพลาสติก และวางลงในหลุมที่ขุดเตรียมไว้ ถ้าในพื้นที่ปลูกมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาทำลายต้นไม้ ควรมีรั้วรอบบริเวณที่ปลูก
5. การดูแลหลังจากปลูก การปลูกต้นไม้ในช่วงฤดูฝนจะทำให้ต้นไม้มีอัตรารอดตายมาก แต่ถ้าต้องการปลูกในฤดูอื่น ควรรดน้ำจนกว่าต้นไม้จะฟื้นตัว ในพื้นที่ปลูกมีวัชพืชขึ้นหนาแน่น และโตเร็วกว่าต้นไม่ที่ปลูก ควรกำจัด
– 2 –
เพื่อช่วยลดอัตราการแย่งอาหาร และแสงแดด ถ้าดินในพื้นที่ปลูกเป็นดินแข็งเช่นดินเหนียว ลูกรัง ควรพรวนดินบริเวณรอบๆต้นไม้ เพื่อช่วยให้ระบบรากหาอาหารได้ดีขึ้น ขณะพรวนดินควรผสมปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อช่วยให้คุณภาพดินดีขึ้น

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

สนาม60
สนาม60
%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A160_2.pdf
51.6 KiB
78 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น