♥การพัฒนารูปแบบบริการคลินิกดูแลหญิงตั้งครรภ์แบบแผนไทยร่วมกับแผนปัจจุบัน

♥การพัฒนารูปแบบบริการคลินิกดูแลหญิงตั้งครรภ์แบบแผนไทยร่วมกับแผนปัจจุบัน

จัดทำโดย นางปราณี จรไกร, นางสาวนวพร เจริญวิทย์ธนเดช, นางสาวบุญทริกา วรรณาเวศน์
และทีมงานแพทย์แผนไทย

ที่มาและความสาคัญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ได้มีการเปิดให้บริการคลินิกดูแลหญิงหลังคลอด (อยู่ไฟ) ตั้งแต่ปี 2552 โดยให้บริการอยู่ไฟหลังคลอดด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน ในปี 2560 ได้มีการพัฒนารูปแบบคลินิกดูแลหญิงหลังคลอดแบบครบวงจร พัฒนาเป็น 6 ขั้นตอนบริการอย่างครบวงจรมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2560 ทั้งนี้เพื่อยกระดับความสมบูรณ์ ความครบถ้วนด้านการบริการดูแลสุขภาพของมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด จึงได้มีการวางแผนการให้บริการเพิ่มเติม ในด้านการตรวจ ประเมินสภาวะสุขภาพ การทำหัตถการเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ การให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านสุขภาพ การดูแลตนเองแบบแพทย์แผนไทย ตามแนวทางของการผดุงครรภ์ไทยในการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งบทบาทของการพยาบาลผดุงครรภ์แผนไทยในการส่งเสริมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการให้คาแนะนาแก่ผู้ตั้งครรภ์ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การปฏิบัติต่อร่างกาย การทางาน การมีเพศสัมพันธ์ การบารุงครรภ์และการปฏิบัติตัวในระยะตั้งครรภ์ (ครรภ์รักษา)


จากการสอบถามปัญหาสุขภาพความไม่สุขสบายขณะตั้งครรภ์จากกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่โรงเรียนพ่อแม่ จึงพบปัญหาสุขภาพดังนี้
1. อาการแพ้ท้อง ใจสั่น เป็นลม หน้ามืด
2. อาการปวดเมื่อยร่างกาย ปวดบ่า ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดขา ข้อเท้าบวม เป็นตะคริว
3. อาการชาปลายมือ-เท้า ปวดตามข้อ ข้อมือ ข้อศอก ข้อเข่า ข้อเท้า
4. ปวดหรือเจ็บถ่วงบริเวณช่วงล่างของท้องน้อย หรือ ขาหนีบ ปวดร้าวลงขา เดินลาบาก
5. อาการคัดตึงเต้านม เจ็บหน้าอก
6. นอนไม่หลับ นอนหงายไม่ได้ หายใจไม่สะดวก
7. น้าหนักตัวขึ้นเร็วทาให้ผิวหนังหน้าท้อง หน้าอกแตกลาย ผิวแห้ง คันผิวหนัง
8. ท้องอืด ท้องผูก ริดสีดวงทวาร
9. เครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า
เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์มากขึ้น ให้ความรู้ความเข้าใจแก่หญิงตั้งครรภ์ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการดูแลตนเองตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด การมารับบริการอยู่ไฟหลังคลอดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของแม่และลูก (จากเดิมที่ยังไม่เข้าใจและเล็งเห็น
ความสาคัญของการอยู่ไฟทาให้มีผู้มารับบริการอยู่ไฟหลังคลอดไม่มากพอ) และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานของแพทย์และพยาบาลที่มีเวลาจากัดในการให้คาแนะนาบริการ รวมถึงเป็นการเพิ่มทางเลือกในการดูแลรักษาตนเองในระหว่างตั้งครรภ์
จึงได้พัฒนารูปแบบการให้บริการการรักษาแบบแผนไทยด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ที่สามารถตรวจประเมิน รักษา ให้คาแนะนา ให้บริการควบคู่กับแผนปัจจุบัน (OPD) เมื่อตรวจคัดกรองพบว่าหญิงตั้งครรภ์มีอาการตามเกณฑ์ ดังนี้
1. อาการแพ้ท้อง ใจสั่น เป็นลม หน้ามืด
2. อาการปวดเมื่อยร่างกาย ปวดบ่า ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดขา ข้อเท้าบวม เป็นตะคริว
3. อาการชาปลายมือ-เท้า ปวดตามข้อ ข้อมือ ข้อศอก ข้อเข่า ข้อเท้า
4. ปวดหรือเจ็บถ่วงบริเวณช่วงล่างของท้องน้อย หรือ ขาหนีบ ปวดร้าวลงขา เดินลาบาก
5. อาการคัดตึงเต้านม เจ็บหน้าอก
6. นอนไม่หลับ นอนหงายไม่ได้ หายใจไม่สะดวก
7. น้าหนักตัวขึ้นเร็วทาให้ผิวหนังหน้าท้อง หน้าอกแตกลาย ผิวแห้ง คันผิวหนัง
8. ท้องอืด ท้องผูก ริดสีดวงทวาร
9. เครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

 

Kmแผนไทย61
Kmแผนไทย61
km%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A261.pdf
381.9 KiB
122 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น