♥ สวนสมุนไพรเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

10320526_527053607399857_4776034704646621542_n

นายชัชวาลย์ โพธิ์ทัย

จากการที่แผนกสนามได้ทำงาน KM มาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องการจัดสวนน้ำยาEM  ดินผสม  กล้าไม้ต่างๆ  เพื่อนำใช้ในงานประจำเป็นส่วนใหญ่  แต่มิได้คำนึงถึงการทำงานที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพ  จึงเกิดการพูดคุยและปรึกษาหาแนวทางเพื่อที่จะจัดทำบางสิ่งบางอย่างที่สามารถให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกหันมาสนใจสุขภาพของตนเอง โดยสามารถหาได้รอบๆตัวไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การกำหนดและสรุปเรื่องที่จะทำ   เมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือกันในแผนกจึงได้ข้อสรุปในการจัดทำโครงการโดยที่ทุกคนเห็นไปในทางเดียวกันว่าควรจะจัดทำ สวนสมุนไพรไทยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่-บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสมุนไพรไทยพื้นบ้าน อีกทั้งให้หันกลับมามองความสำคัญของสมุนไพรไทยพื้นบ้านที่มีอยู่รอบๆตัว

การจัดกระบวนการให้ความรู้

 1. การจัดเตรียมหาสมุนไพร
 2. ค้นหา ศึกษาหาแหล่งข้อมูลในด้านสรรพคุณและวิธีนำมาใช้
 3. การเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมในการปลูก
 4. ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสมุนไพร(ชาวบ้าน คนเฒ่าคนแก่ อาจารย์ผู้มีความรู้ด้านสมุนไพร)
 5. การหาวิธีดึงดูดเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกให้สนใจในการนำสมุนไพรไปใช้ในชีวิตประจำวัน

การแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็น

          เมื่อมีการกำหนดเป้าหมายและวิธีการจัดทำเสร็จเรียบร้อย แผนกสนามจึงได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นของคณะผู้จัดทำเพื่อกลั่นกลองประเด็นต่างๆ ที่จะนำมาประยุกค์และพัฒนาในขั้นตอนกระบวนการจัดทำ ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย สามารถสกัดองค์ความรู้ในเบื้องต้นได้ดังนี้

 • ต้องการให้ทุกคนหันมาสนใจในประโยชน์ของสมุนไพรไทยที่มีอยู่รอบๆตัว

–   เมื่อเกิดการเจ็บป่วยอยากให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกใช้สมุนไพรไทยมารักษาอาการแทนยาปฏิชีวนะ

 • รู้สึกอยากให้การรักษาโรคเบื้องต้น สามารถรักษาได้ด้วยตนเอง
 • ไม่ต้องการให้คนเจ็บไข้ ได้ป่วยไปเสียค่ารักษาพยาบาลโดยไม่จำเป็นในขณะที่สามารถหาสมุนไพรมารักษาในเบื้องต้นได้เอง
 • อยากกระตุ้นเจ้าหน้าที่ในบ้านพักศูนย์ฯให้หันกลับมามองสมุนไพรบริเวณรอบๆบ้าน
 • สนับสนุนให้ปลูกสมุนไพรไว้กินเอง
 • ไม่อยากให้เสียเงินกับสมุนไพรที่สามารถปลูกกินเองได้ง่ายๆ

–   ให้นึกถึงการนำสมุนไพรใกล้ตัวมาปรุงอาหารที่ไม่จำเป็นต้องปรุงเป็นยาอย่างเดียว

 • ชี้ให้เห็นถึงการลดต้นทุนในภาคครัวเรือน
 • นำพื้นที่ที่เหลือบริเวณหลังบ้านมาใช้ประโยชน์ในการปลูก พืชผัก สมุนไพร ใช้เอง
 • สนใจหาสมุนไพรและความรู้จากภายนอกมาศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากสมุนไพรทั่วไป
 • หาแหล่งอ้างอิง-ความรู้จาก Internet และผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสมุนไพร

–   นำมารวบรวมเพื่อเป็นคลังความรู้

 • หาพื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์มาจัดทำโครงการ

–   ให้รู้จักวางแผนการดำเนินงานก่อนลงมือทำ

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและนำเสนอผลงาน

          การประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สามารถใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
 2. เชิญชวนเจ้าหน้าที่ที่สนใจด้วยตนเอง
 3. นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม บรรยากาศ สถานที่ให้ความรู้เพื่อชักจูงเจ้าหน้าที่ให้เกิดความสนใจและเป็นกันเอง

การจัดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน

          เมื่อมีการประชาสัมพันธ์กำหนดวันจัดงานและเตรียมสถานที่ให้ความรู้ในเรื่องสมุนไพรไทยเป็นที่เรียบร้อย แผนกสนามได้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสมุนไพรไทยมาบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาเข้าใจในวิธีการนำสมุนไพรมาใช้อย่างถูกวิธี ซ้ำยังรู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดอีกด้วย

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

ฉบับเต็ม-สวนสมุนไพรไทยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ฉบับเต็ม-สวนสมุนไพรไทยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ฉบับเต็ม-สวนสมุนไพรไทยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.pdf
687.2 KiB
526 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น