♥ การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อโดยใช้กล่องสีรุ้ง ตึก NICU

นางสาวเยาวลักษณ์ กาญจนะ

นื่องจากการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันตามเวลาที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆ  ต้องมีการควบคุมคุณภาพ และมีการนำอุปกรณ์ที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อก่อน  ไปใช้ก่อน  ( First in  first out ) โดยมีการจัดเก็บอุปกรณ์เป็นระบบ ซ้ายไปขวา  หรือหน้าไปหลัง  ซึ่งอุปกรณ์มาใหม่จัดเรียงไว้ด้านซ้าย  หรือด้านหลังของชั้นวางของ  เมื่อหยิบห่ออุปกรณ์ไปใช้ ให้หยิบทางด้านขวาก่อน  หรือหยิบทางด้านหน้าก่อน(ขึ้นกับระบบการจัดวาง) ซึ่งจากวิธีการดังกล่าวได้มีการนำมาใช้แต่ก็ยังพบว่ามีอุปกรณ์หมดอายุภายในหน่วยงาน และไม่ได้นำมาใช้ก่อน ทุกครั้งของการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานพบว่าการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ผ่านการทำให้ปราศ จากเชื้อก่อน  (First in  first out )  ไม่ได้มีการนำไปใช้ก่อนซึ่งจากการเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนมกราคม 2555และเดือนกุมภาพันธ์ 2555 พบอุบัติการณ์การจัดเก็บไม่ถูกต้อง 10 ครั้งต่อเดือน

 ดังนั้นจึงได้นำแนวคิดการจัดเก็บอุปกรณ์นั้นโดยนำหลักการเดียวกับ  IV  สีรุ้ง    โดยนำสี 7 สีมาใช้เป็นแนวคิดเพราะว่าใน 1 สัปดาห์มี 7 วันและในแต่ละวันจะมีสีประจำสัปดาห์คือ 7 สี คือวันอาทิตย์ (สีแดง)  วันจันทร์(สีเหลือง)  วันอังคาร(สีชมพู)  วันพุธ (สีเขียว)  วันพฤหัส(สีส้ม)  วันศุกร์(สีฟ้า)    วันเสาร์(สีม่วง)    และของที่เราส่งอบไอน้ำจะมีมีอายุ 7 วันก็จะสามารถเทียบกับสีในแต่ละวันของสัปดาห์ได้  จึงได้นำหลักการนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อในหน่วยงาน

กระบวนการจัดการความรู้

ครั้งที่ 1 การคิดอุปกรณ์และการประดิษฐ์กล่องทดลองใช้

 1. ศึกษาพื้นที่ที่ต้องการจัดเก็บอุปกรณ์และใช้ฟิวเจอร์บอร์ดประดิษฐ์เป็นกล่องใส่อุปกรณ์ก่อนการทดลองใช้ และภายในกล่องจะมีการจัดทำแผ่นเหล็กสำหรับกั้นเพื่อแบ่งช่องคล้ายช่องที่คั่นหนังสือภายในห้องสมุด
 2. การเลือกอุปกรณ์เพื่อนำมาศึกษาทดลองใช้   ใช้ที่ใช้จำนวนมากและจะหมดอายุเร็วคือ 7 วันเนื่องจากการอบไอน้ำแต่ละครั้งจะมีอายุ 7 วัน

ครั้งที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลหลังทดลองใช้และแนวทางการแก้ไขปัญหา

 1. ปัญหาจากการดำเนินงาน
 2. เจ้าหน้าที่จำสี 7 สี สีประจำสัปดาห์ไม่ได้
 3. การจัดเก็บยุ่งยากเนื่องจากที่คั่นอุปกรณ์ปราศจากเชื้อประจำสัปดาห์ไม่ชัดเจนทำให้มองไม่เห็น

การแก้ปัญหา

 1. ติดสีประจำสัปดาห์ที่ตู้เก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
 1. จัดทำกล่องสีรุ้งใหม่เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและนำออกมาใช้

วิธีการจัดทำกล่องสีรุ้งแบบใหม่โดยแบ่งพื้นที่สำหรับที่เก็บอุปกรณ์เช็ดตาและเช็ดสะดือใหม่โดยเก็บไว้ คนละชั้นของตู้ โดยชั้นบนจะจัดเก็บชุดเช็ดตาและชั้นสองจะเก็บชุดสะดือ และกล่องสีรุ้งจะจัดทำใหม่ โดยให้ทำเป็นแถวตามสัปดาห์และให้นำของที่จะใส่หมดอายุตามช่องของสีประจำสัปดาห์

ครั้งที่ 3 นำผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองใช้กล่องสีรุ้ง

 1. จำสีประจำวันของสัปดาห์ไม่ได้ จึ้งได้มีการเขียนชื่อติดที่กล่องสีรุ้ง
 2. เนื่องจากชุดมีจำนวนน้อยและของที่เข้าอบนึ่งมีจำนวนน้อยทำให้ในหนึ่งสัปดาห์มีรอบของที่ต้องครบนึ่งเพียงอาทิตย์ละ 2 วันทำให้ช่องสีประขำวันมีช่องว่าทำให้สับสนว่าจะต้องใช้ของในช่องไหนก่อน

การแก้ไข

 1. จึงได้ติดวันประจำสีตามสัปดาห์ที่กล่องสีรุ้ง
 1. ที่กล่องมีการเขียนชื่อติดว่าช่องนี้ใช้ก่อน

สรุปวิธีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อมีดังนี้

 1. จัดทำกล่องสำหรับใส่อุปกรณ์ปราศจากเชื้อโดยทำช่องเป็น 7 ช่อง แบ่งตามสีประจำวันของสัปดาห์
 2. ที่กล่องใส่อุปกรณ์ระบุวันตามสัปดาห์ให้ตรงกับสีประจำวันสีให้
 3. การจัดเก็บอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อใส่กล่องให้ดูว่าอุปกณ์ปราศจากเชื้อหมดอายุวันที่เท่าไหร่ของสัปดาห์ เช่น ถ้าหมดอายุตรงกับวันอาทิตย์ ก็ให้ใส่อุปกรณ์ปราศจากเชื่อในช่องวันที่มีสีแดง ถ้าหมดอายุวันจันทร์ให้เก็บไว้ในช่องสีเหลือง เป็นต้น
 4. ติดป้ายที่ระบุว่ากล่อง “หมดอายุก่อน” ใช้ก่อน ที่ช่องหมดอายุก่อน
 5. การนำอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ นำมาใช้ให้ ดูว่าถ้าวันที่ขึ้นปฏิบัติราชการเป็นวันพุธ แต่วันพุธไม่มีอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อหมดอายุอยู่ให้ดูวันต่อไปนำมาใช้คือวันพฤหัส แต่ถ้าวันพฤหัสไม่มี ก็ให้หยิบของในวันต่อไปมาใช่อีกคือวันศุกร์ เป็นต้น
 6. ถ้ากรณีจำไม่ได้ให้ดูป้ายที่ระบุว่า “หมดอายุก่อน” นำมาใช้ก่อน

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

ฉบับเต็ม-การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อโดยใช้กล่องสีรุ้ง
ฉบับเต็ม-การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อโดยใช้กล่องสีรุ้ง
ฉบับเต็ม-การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อโดยใช้กล่องสีรุ้ง.pdf
489.1 KiB
651 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น