♥ แนวปฏิบัติการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคทางเดินหายใจในเด็กปฐมวัย

1011343_424294414357198_887820778_n

นางพรรณี ไพบูลย์

การพัฒนาการมีส่วนร่วมโดยครอบครัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในสถานรับเลี้ยงและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในปี 2554 นั้น สามารถจัดกิจกรรมได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ร้อยละ 87.5 (เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 80 ) ส่งผลให้อัตราเด็กกินนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 75 (เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 60 ) อัตราพัฒนาการเด็กปกติสมวัย ร้อยละ 97.56 (เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 90) แต่ปัญหาที่พบคือ อัตราป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ/ทางเดินอาหารเกินเกณฑ์ร้อยละ 1.25 (เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 1) อัตราการดื่มนมจากแก้ว/กล่องในเด็กอายุ 1 -2 ปี และ 2-4 ปี ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 77.26 และร้อยละ 95.08  (เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 80 และ ร้อยละ 100 ) อัตราภาวะโภชนาการเด็กอยู่ในเกณฑ์ปกติ ต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 92.50 (เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 97) และเมื่อวิเคราะห์จากการประเมินน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงพบว่าเด็กมีรูปร่างปกติ (สมส่วน+ท้วม+ค่อนข้างผอม) ร้อยละ 85.77 ส่วนที่เหลือรูปร่างเริ่มอ้วน   ร้อยละ 10.36 และอ้วน ร้อยละ 3.87 จะเห็นว่าเด็กยังมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ มีพฤติกรรมการกินไม่เหมาะสม มีแนวโน้มอ้วนมากขึ้น ซึ่งถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไขจะเป็นปัญหาเรื่องการเจริญเติบโต มีผลถึงพัฒนาการอาจทำให้ล่าช้า และการที่เด็กอ้วน เมื่อเด็กโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วน และส่งผลกระทบทำให้เกิดโรคภัยร้ายแรงต่างๆมากมาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็ก มีอัตราการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจลดลง มีภาวะโภชนาการปกติ ร่างกายสมส่วน เพิ่มขึ้น

กระบวนการจัดการความรู้

1.จัดประชุมผู้ปกครอง และผู้เลี้ยงดูเด็ก จำนวน 50 คน เพื่อรับฟังการบรรยายวิชาการเรื่องผลกระทบของภาวะทุพโภชนาการและโรคทางเดินหายใจต่อเด็กปฐมวัย โดยแพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ

2.การเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคทางเดินหายใจในเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1 สมาชิกประกอบด้วยคุณพ่อ คุณแม่ คุณตา คุณยาย คุณย่า และผู้เลี้ยงดูเด็ก จำนวน 50 คน

สรุปประเด็นสำคัญแนวปฏิบัติเรื่องการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ(อ้วน)ของเด็กปฐมวัยที่ได้จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 ได้ดังนี้       

 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้เหมาะสม
 2. พูดคุยตกลงถึงวิธีการเลี้ยงดูระหว่างบุคคลในครอบครัวให้เป็นแนวทางที่ถูกต้อง
 3. ให้ทานอาหารเป็นเวลา
 4. ทานผลไม้แทนขนมหวาน
 5. ไม่ทานขนมกรุบกรอบ
 6. ทานอาหารต้มนึ่งแทนทอด
 7. ชวนลูกออกกำลังกายทุกวัน(ตอนเย็น)
 8. ปลูกฝังให้ลูกกินผัก ผลไม้ทุกวัน
 9. เลิกกินนมกลางคืนฝึกให้ดื่มจากแก้วแทน
 10. ฝึกให้เลิกดูดนมขวดโดยเอาขวดนมไปซ่อนผู้ปกครองต้องใจแข็ง เบี่ยงเบนความสนใจ เล่านิทานให้ฟัง         

สรุปประเด็นสำคัญแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจของเด็กปฐมวัยที่ได้จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 ได้ดังนี้

1.เน้นย้ำให้ผู้ดูแลเด็กล้างมือบ่อยๆ

2.สอนเด็กให้ล้างมือบ่อยๆ

3.สอนเด็กให้ใช้ผ้าปิดปาก จมูกเวลาไอ จาม

4.เด็กป่วยจะหยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ

5.สร้างอาคารใหม่ให้ปลอดโปร่งสบายกว่านี้

6.ให้มีอากาศถ่ายได้สะดวกติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ

7.จัดเตรียมน้ำยาแอลกอฮอล์เหลวสำหรับผู้ปกครองและผู้เลี้ยงดูเด็กทุกจุดให้พร้อมใช้เสมอ

8.ฝึกเด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง

9.ผู้ดูแลเด็กควรล้างของเล่นให้สะอาดอยู่เสมอ

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

KMแบบรายงานการจัดการความรู้ โครงการปี 55ส่ง 15 มี ค55
KMแบบรายงานการจัดการความรู้ โครงการปี 55ส่ง 15 มี ค55
KMแบบรายงานการจัดการความรู้ โครงการปี 55ส่ง 15 มี.ค55(2).pdf
585.5 KiB
341 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น