♥ แนวปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3 อ.

546365_273868499358216_392630517_n

นางนพวรรณ ศรีชมพู

ภาวะโรคอ้วนลงพุงนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานสูงเป็นสามเท่า เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และสารพัดโรค หากองค์กรใดมีบุคลากรเต็มไปด้วยคนอ้วนลงพุง สมรรถภาพการทำงานก็จะด้อยลงไป ผลผลิตงานขององค์กรย่อมต่ำลงด้วย ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของคนไทย และภาวะเศรษฐกิจของชาติในที่สุด

จากการรายงานผลการตรวจสุขภาพและวัดรอบเอวเจ้าหน้าที่ห้องคลอด ประจำปี 2554 พบว่า เจ้าหน้าที่ห้องคลอดมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนลงพุงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีเจ้าหน้าที่ที่มีน้ำหนัก รอบเอวเกินเกณฑ์ ร้อยละ 47.06 เป็นโรคอ้วนลงพุง ร้อยละ 5.88 เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนลงพุง ร้อยละ 41.18 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ ร้อยละ 29.41 และกลุ่มปกติร้อยละ 23.53

จากผลดังกล่าว จึงคิดหาแนวทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองโดยใช้กระบวนการ KM เป็นตัวรวบรวมองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิด แนวปฏิบัติตามหลัก 3 อ. พิชิตอ้วน พิชิตพุง คือ อ.อาหาร อ.ออกกำลังกาย และ อ.อารมณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ต่อไป

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1.จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพตามหลัก 3 อ. ให้องค์ความรู้ด้านหลัก 3 อ. วิธีการนวดลดหน้าท้อง การรับประทานน้ำผักผลไม้สด ช่วยลดความอ้วน

2.ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ทุกเดือนพร้อมลงบันทึก โดยใช้กราฟชีวิตลดเอวลดพุงคน LR ทำแบบแบบประเมินพฤติกรรม 3 อ. ของกรมอนามัย ก่อนทำกิจกรรมและทุก 3 เดือน นำหลักสะกด สะกิด สกัด ของ อ. อารมณ์ ควบคุมการรับประทานอาหาร งดปลาท่องโก๋และกาแฟหวานมัน ขนมหวานน้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ บันทึกการออกกำลังกาย โดยมีเป้าหมาย กลุ่ม C และกลุ่มเสี่ยง น้ำหนักตัว รอบเอว ลดลง 3 % กลุ่ม B มี Lab ตัวใดตัวหนึ่งดีขึ้น 10 % กลุ่ม A คงสภาพ 100 % การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. อยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป 50 % ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานเมื่อประชุมประจำเดือนนอกหน่วยงานผ่านทาง Facebook แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน งานฝากครรภ์ (คุณ ฐิรัชษ์ญา เรื่องการนวดสลายพุง) กลุ่มการพยาบาล เรื่อง กราฟชีวิตลดเอวลดพุง (กราฟการลงน้ำหนักรอบเอว) มีการยกย่องชมเชยสำหรับ เจ้าหน้าที่มีสามารถควบคุมน้ำหนัก รอบเอวของตนเอง มีภาวะสุขภาพดีขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีมงาน แบ่งกลุ่มภาวะสุขภาพตามระดับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนลงพุง เตรียมอุปกรณ์การออกกำลังกายเช่น เบาะโยคะ ไม้พอง ฮูลาฮูบ แบบประเมินต่าง ๆ เช่นพฤติกรรม 3 อ., แบบสะกดใจ, กราฟชีวิตลงน้ำหนักรอบเอว

3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวปฏิบัติการแก้ไขภาวะสุขภาพ ของเจ้าหน้าที่ที่ทำได้สำเร็จ และที่ทำไม่ได้ ในผู้ที่ยังทำไม่ได้ให้ empowerment และใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน ช่วยกระตุ้นการออกกำลังกาย ช่วยควบคุมการรับประทานอาหาร

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

ฟอร์ม 4 แนวปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3 อ
ฟอร์ม 4 แนวปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3 อ
ฟอร์ม 4 แนวปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3 อ.pdf
165.4 KiB
465 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น