♥ เพลงผ้าอิ่มอุ่นหนุนสายสัมพันธ์

546365_273868499358216

นางวันวิสา     ฤทธิ์บำรุง

งานห้องคลอดได้ดำเนินการตามนโยบาย โรงพยาบาลสายใยรักฯ สนับสนุนให้แม่ได้โอบกอดลูกทันทีหลังจากคลอดและกระตุ้นให้ดูดนมแม่นาน 1 ชั่วโมง แม่บางรายเมื่อยล้า แขนกอดกระชับได้น้อยลงซึ่งมีความเสี่ยงต่อการพลัดตก จึงได้ร่วมกันหารูปแบบโดยจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน เพื่อช่วยพยุงลูกให้อยู่ได้นาน และลดอาการ เมื่อยล้า แขนของแม่ ป้องกันความเสี่ยง ต่อการพลัดตก ขณะทำ early bonding และ early breast feeding การที่มารดาต้องกระตุ้นให้ลูกดูดนมนานในขณะที่ผู้ทำคลอดเย็บแผลด้วย อาจเกิดความเครียดกับกิจกรรมหลายอย่างที่ได้รับจึงหาแนวทางเพื่อผ่อนคลายความเครียดโดยใช้เสียงเพลงที่สนับสนุนสายสัมพันธ์แม่ลูกผ่านตู้เพลง

กระบวนการจัดการความรู้

ครั้งที่ 1.   จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้องค์ความรู้ออกมา คือ

  1. สายสัมพันธ์แม่ลูกเมื่อแรกคลอด(Early bonding)
  2. เพลงผ่อนคลายความเครียด

ครั้งที่ 2.          ตั้งชื่อนวัตกรรมและปรับรูปแบบเพลงและแนวทาง

ปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในห้องคลอดให้ชัดเจน

และสร้างแบบประเมินผลนวัตกรรม

 

ครั้งที่ 3      ทำแบบประเมินและประเมินผล

เรื่องหรือกิจกรรมที่นำเสนอให้ประเมิน ร้อยละความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1.ความรู้สึกพึงพอใจต่อการใช้ผ้ากระชับอุ่นไอรักเพื่อส่งเสริมความสุขสบายขณะให้นมของแม่หลังคลอด 54.5 38.6 6.8
2.ความรู้สึกว่าผ้ากระชับอุ่นไอรัก ทำให้ลูกได้รับนมแม่นานมากขึ้นของแม่หลังคลอด 38.6 43.2 18.2
3.ความรู้สึกว่าผ้ากระชับอุ่นไอรัก สามารถให้ความอบอุ่นและป้องกันการเกิดภาวะตัวเย็นในทารกแรกเกิดได้ของแม่หลังคลอด 52.3 38.6 9.1
4.ความรู้สึกว่าการใช้ผ้ากระชับอุ่นไอรัก สามารถให้ความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้ทารกตกเตียงขณะให้นมแม่ได้ในแม่หลังคลอด 68.2 25.0 6.8
5.ความรู้สึกพึงพอใจต่อการใช้ผ้ากระชับอุ่นไอรัก เพื่อให้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จในแม่หลังคลอด 50.0 38.6 11.4
6.ความรู้สึกพึงพอใจที่ได้รับการใช้ผ้ากระชับอุ่นไอรักเพื่อลดความเมื่อยล้าในการให้นมแม่หลังคลอดได้ 50.0 36.4 13.6
7.ความรู้สึกว่ามารดาหลังคลอดที่ได้รับฟังเพลงอิ่มอุ่นที่จัดให้ มีความรู้สึกผูกพันกับลูกมากขึ้นในแม่หลังคลอด 72.7 25.0 2.3
8.ความรู้สึกว่ามารดาหลังคลอดที่ได้รับฟังเพลงอิ่มอุ่นที่จัดให้ มีความรู้สึกผูกพันกับลูกมากขึ้นในแม่หลังคลอด 47.7 45.5 6.8
9.ความรู้สึกมั่นใจว่าจะสามารถเลี้ยงลูกด้วยแม่สำเร็จหลังจากที่มีการกระตุ้นให้ลูกทันทีเมื่อแรกคลอดในแม่หลังคลอด 63.6 34.1 2.3
  1. ความรู้สึกพึงพอใจต่อการดูแลที่ได้รับการให้ฟังเพลงอิ่มอุ่นหลังคลอดในขณะเย็บแผลในแม่หลังคลอดในขณะเย็บแผลในแม่หลังคลอด
59.1 36.4 4.5
  1. ความรู้สึกพึงพอใจต่อระยะเวลาในการฟังเพลงอิ่มอุ่นในแม่หลังคลอด
50 45.5 4.5
  1. ความรู้สึกพึงพอใจต่อกิจกรรมการดูแลมารดาและทารกเพื่อส่งเสริมให้ดูดนมแม่ทันทีเมื่อแรกคลอดในแม่หลังคลอด
34.1 65.9
13.ความรู้สึกมั่นใจในความพร้อมของอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการกระตุ้นให้ลูกดูดนมแม่ทันทีเมื่อแรกคลอดในแม่หลังคลอด 56.8 38.6 4.5
14.ความรู้สึกพึงพอใจการดูแลของเจ้าหน้าที่พยาบาลในการส่งเสริมให้ทารกดูดนมแม่ทันทีเมื่อแรกคลอด 70.5 29.5

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

แบบฟอร์ม 4 เพลงผ้าอิ่มอุ่นหนุนสายสัมพันธ์
แบบฟอร์ม 4 เพลงผ้าอิ่มอุ่นหนุนสายสัมพันธ์
แบบฟอร์ม 4 เพลงผ้าอิ่มอุ่นหนุนสายสัมพันธ์.pdf
180.7 KiB
947 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น