♥ คุณหมอไร้พุง

285337_2150661838669_212339_n

แพทย์หญิงศรินนา   แสงอรุณ

      เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น แนวโน้มรอบเอวจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดโรคในระบบต่าง ๆ องค์กรแพทย์จึงตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงได้ดำเนินการเฝ้าระวังเส้นรอบเอวให้ได้ตามมาตรฐาน หรือไม่เพิ่มขึ้นจากเดิม

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยการลด หรือควบคุมเส้นรอบเอวของแพทย์ให้คงที่

  กระบวนการจัดการความรู้

– ประชุมพูดคุยเรื่องกิจกรรมการลดเส้นรอบเอวอย่างไรได้บ้าง ในวาระการประชุมประจำเดือนและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกิจกรรมลดเส้นรอบเอวเฉพาะกิจอีก 1 ครั้ง โดยกิจกรรมใช้หลักการ 3 อ.

– ชั่งน้ำหนัก วัดเส้นรอบเอวทุกเดือน รอบ 6 เดือน เปรียบเทียบ

– พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของการทำกิจกรรม 3 อ.ของกลุ่ม

– กำหนดถ้ามีความก้าวหน้าดีขึ้นของแพทย์เป็นส่วนใหญ่ในกลุ่ม จะมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์แบบส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้งบประมาณขององค์กรแพทย์

– กำหนดข้อตกลงเรื่องเส้นรอบเอว และน้ำหนักต้องลดลงให้ได้มาตรฐาน หรือคงที่ไม่เพิ่มจากเดิม และเน้นการออกกกำลังกายเพิ่มขึ้นตามวิธีที่ชอบและสะดวกในระยะเวลา 3-6 เดือน

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

 

คุณหมอไร้พุง
คุณหมอไร้พุง
คุณหมอไร้พุง.pdf
302.4 KiB
342 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น