♥ การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง 5 Moment เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลในงานเด็กป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์

นางสาวสาวิตรี  เชี่ยวชาญธนกิจ

จากผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 พบเกิดการระบาดของแผลผ่าตัดติดเชื้อจำนวน 2 ครั้ง และที่สำคัญคือพบเชื้อดื้อยา Acenetobacter baumannii และ MRSA ซึ่งเป็นเชื้อที่ไม่เคยพบมาก่อนในโรงพยาบาลและเป็นเชื้อที่ติดต่อได้ง่ายจากการสัมผัส เพราะสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอันตรายสูงเมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อ ซึ่งคณะกรรมการ และคณะทำงาน IC ได้ทบทวนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งวิธีลดการแพร่กระจายเชื้อที่ดีที่สุดคือ การล้างมือ การล้างมือที่ถูกวิธีแบบ 5 Moment เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยการสัมผัส และช่วยลดการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ประหยัดและได้ผลดีที่สุด จากการสำรวจพฤติกรรมการล้างมือของเจ้าหน้าที่ในแผนกเด็กป่วย พบว่าร้อยละ 25 เจ้าหน้าที่ล้างมือก่อนสัมผัสผู้รับบริการ ทางแผนกเด็กป่วยเห็นความสำคัญของการล้างมือ แบบ 5 Moment เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงาน จึงจัดทำโครงการการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง 5 Moment ในเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลในงานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น ให้เจ้าหน้าที่ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการล้างมือที่ถูกวิธีแบบ 5 Moment

เพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการล้างมือที่ถูกวิธีแบบ 5 Moment และเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการล้างมือที่ถูกวิธีแบบ 5 Moment

กิจกรรม

1.ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการล้างมือแบบ 5 Moment จากแหล่งความรู้ต่างๆ

2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 โดย ดร.กรวิกา ภู่พงศ์พันธุ์กุล เจ้าหน้าที่ในตึกเด็กป่วยร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ งานIC )

3.เรียนรู้จากภาพ เช่น ติดภาพโปสเตอร์ ป้ายเตือนใจเรื่องล้างมือ เป็นต้น

4. มีแบบฟอร์มติดตามการล้างมือของเจ้าหน้าที่

สรุปผลการประเมินการล้างมือในเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล

–          เดือนพฤษภาคม 2557 93.6%

–          เดือนมิถุนายน 2557   86.7%

–          เดือนกรกฎาคม 2557   89.3%

สาเหตุ 1.Incharge ไม่ได้ประเมินการล้างมือของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากติดภาระงาน,ลืม

2.พยาบาล ส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติ กิจกรรม Moment 5 หลังสัมผัสสิ่งรอบตัวผู้ป่วย คือ หลังติด Monitor

3.แม่บ้าน ส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรม Moment 2 ก่อนทำหัตถการ คือ ก่อนช่วยจับเด็กให้น้ำเกลือ , ก่อนช่วยจับเด็กดูดเสมหะ

กิจกรรม Moment 3 หลังสัมผัสสารน้ำจากร่างกาย หลังเก็บLab

กิจกรรม Moment 5 หลังสัมผัสสิ่งรอบตัวผู้ป่วย หลังส่ง/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลขาดความตระหนักในการล้างมือ

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

FM 1.57เด็กป่วย  5 Moment75
FM 1.57เด็กป่วย 5 Moment75
FM 1.57เด็กป่วย 5 Moment75.pdf
1.2 MiB
2184 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น