ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการ KM

ประกาศๆ PMS KM 59 หรือ แนวทางการความรู้KMปี 59

คลิกที่นี่  >>> แนวทางการจัดการความรู้ศูนย์อนามัยที่ 3 ปี 59 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ KM 59

ผลคะแนน KM ปี 59 รอบที่ 1

1

2

pkm

คลิกเพื่อ downloadดเอกสาร >> ชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้ ปี 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

kpr

ht

pr02

pr01

1

 k2k1

02-ศูนย์อนามัยที 8 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย

18_รับรองอธิบดี

 

 

 

สำนักสร้างและจัดการความรู้กรมอนามัย

มาศึกษาดูงานแลกเปลึ่ยนรู้

IMG_20140718_085445 IMG_20140718_085437
IMG_20140718_085435 IMG_20140718_085443

ใส่ความเห็น