ติดต่อเรา

facebook

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 157 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 0-5625-5451, 0-5632-5093-5 แฟกส์ 0-5625-5403
E-Mail : datahpc8@gmail.com

ใส่ความเห็น