♥การพัฒนารูปแบบคลินิกดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดแบบครบวงจร ปี 2560

นางสาวนวพร เจริญวิทย์ธนเดช และทีมงานแพทย์แผนไทย

การบ่งชี้ความรู้

เนื่องจากคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์ มีการเปิดให้บริการด้านการอยู่ไฟสำหรับดูแลหญิงหลังคลอดตั้งแต่ปี 2552 โดยขั้นตอนการให้บริการนั้นมี 3 ขั้นตอน คือการนวดรักษา การทับหม้อเกลือ และการอบไอน้ำสมุนไพรติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน มีผู้ให้บริการคือผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานความรู้ความสามารถในการบริการการอยู่ไฟหลังคลอด 70% (โดยวัดจากแบบประเมินคะแนนภาคปฏิบัติ)

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ายังไม่ได้ประสิทธิภาพและคุณภาพเท่าที่ควร ดังนี้

  • ขาดการตรวจร่างกายที่ครบถ้วนสำหรับหญิงหลังคลอด ไม่มีการตรวจเต้านม หัวนม (บุ๋ม บอด แบน) ไม่มีการวัดระดับมดลูก ไม่มีการซักประวัติที่ครบถ้วน
  • ขาดการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการอยู่ไฟหลังคลอด
  • ขั้นตอนการให้บริการอยู่ไฟ เดิมมี 3 ขั้นตอนหลัก ยังขาดด้านการแนะนำปฏิบัติตัวหลังคลอด การพันผ้าหน้าท้อง การให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาสมุนไพร และสุขศึกษาโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

ทั้งนี้เพื่อให้การอยู่ไฟหลังคลอดมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการ ที่ประสงค์ให้ศูนย์อนามัยที่ 3 เป็น Service model ด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จึงมีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดแบบครบวงจร เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย (วพท.) สำหรับฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

แผนไทย60-1
แผนไทย60-1
%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A260-1.pdf
2.4 MiB
2111 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น