♥แนวทางป้องกันการพลัดตกหกล้มของมารดาหลังคลอด

ผู้จัดทำ นางสาววาสนา    เงินม่วง

การบ่งชี้ความรู้  

จากสถิติอุบัติการณ์พลัดตกหกล้มในแผนกสูติ-นรีเวชกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ในปี 2559 ที่ผ่านมาพบ 1 ราย ทำให้ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น แผนกสูติ-นรีเวชกรรม พบอุบัติการณ์มารดาหลังคลอดพลัดตกหกล้ม 1 ราย และมีมารดาเป็นลม 4 ราย ให้การช่วยเหลือได้ทัน ผู้ป่วยไม่ได้รับบาดเจ็บ จากการทบทวนอุบัติการณ์ พบว่า

มารดาหลังคลอดมีภาวะเสียเลือดขณะคลอด ส่งผลให้ให้มีอาการเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม แนวทางการดูแลมารดาหลังคลอดแบบเดิม คือติดป้ายการบอกเวลาครบปัสสาวะและลุกจากเตียง และมีการอธิบายการปฏิบัติตัวหลังคลอดโดยไม่มีสื่อ การให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุแนวทางการดูแลยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันแผนกสูติ-นรีเวชกรรม จึงทบทวนและหาแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุ ในมารดาหลังคลอด จึงได้มีการพัฒนาโดยจัดทำป้ายให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และตกลงหาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันสำหรับเจ้าหน้าที่ มารดาหลังคลอดภายใน 24 ชม (หลังย้ายออกมาจากห้องคลอด)

ดังนั้นทางแผนกได้เห็นความสำคัญของการป้องกันการเกิดอุบัติการณ์พลัดตกหกล้ม จึงได้มีการปรับปรุงป้ายให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และจัดทำแนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ให้เป็นมาตรฐาน อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล เป็นไปตามแผนการรักษา

คำจำกัดความ

การพลัดตกหกล้ม (Fall) หมายถึง เหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลทำให้เกิดการลื่นล้มลงบนพื้นทุกชนิดในโรงพยาบาล รวมทั้งการตกเตียง ตกจากเปล หรือล้อนั่ง

การป้องกันการพลัดตกหกล้ม หมายถึง กิจกรรมการพยาบาลที่ต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อป้องกันอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มในมารดาหลังคลอด
  2. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการพลัดตกหกล้มในมารดาหลังคลอด

เป้าประสงค์

          ลดอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้ม

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

สุตินนีเวช60)
สุตินนีเวช60)
%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A60.pdf
1.0 MiB
1184 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น