♥ขอซื้อขอจ้างทำได้ง่าย….ทำอย่างไร??

งานพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ

การบ่งชี้ความรู้   

งานพัสดุได้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมดภายในศูนย์อนามัยที่ 3  ให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขอซื้อขอจ้างของทุกหน่วยงานในศูนย์อนามัยที่ 3  ยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการขอซื้อขอจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  และส่งผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการขอซื้อขอจ้าง ทำให้ได้รับพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ  ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายพัสดุ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำคู่มือการขอซื้อขอจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขอซื้อขอจ้างของทุกหน่วยงานในศูนย์อนามัยที่ 3

   * อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

พัสดุ60
พัสดุ60
%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B860.pdf
80.6 KiB
125 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น