♥ดูดเต้าสุดชิว

นางสาวนฤมล ฐาปนะกุล

การชี้บ่งความรู้ 

เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่3 นครสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก จนได้คัดเลือกจากองค์การยูนิเซฟให้เป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูกดีเด่น ในปี พ.ศ. 2535 โดยใช้รูปแบบบันได 10 ขั้น สู่ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยการเชื่อมโยงแผนกต่างๆ ห้องผ่าตัดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประสบผลสำเร็จ แม้ว่าผู้รับบริการหลังผ่าตัดจะอยู่ในห้องพักฟื้นไม่นาน และเมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนำทารกไป BF ในห้องพักฟื้น ก็จะเรียกบิดาของเด็กและ/หรือญาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลี้ยงดู เข้ามามีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการสร้างสายสัมพันธ์ แม่-ลูก ในมารดาที่ผ่าตัดคลอด

2.เพื่อกระตุ้นให้ลูกได้ดูดนมแม่เร็วที่สุด หลังผ่าตัดคลอด

3.เพื่อให้ผู้รับบริการและครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

   * อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

ห้องคลอด60
ห้องคลอด60
%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%9460.pdf
119.4 KiB
137 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น