♥ ควบคุมแคลอรี่ ลดอาหารมัน สร้างเสริมสุขภาพที่ดี

นางสาวปุณชนิกา          บุญเลิศ

เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพในปีที่ผ่านและผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่อง Inbody พบว่าปัญหาสุขภาพของเจ้าหน้าที่อันดับ 1 คือ ระดับ Cholesterol เกิน 73% และรอบเอวเกิน 53% ซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของโรคต่างๆเช่น เบาหวาน ความดัน และโรคข้อเข่าอักเสบ

ดังนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรมีภาวะสุขภาพที่ดีและลดโอกาสในการเกิดโรคต่างๆ ทางกลุ่มงานฯจึงหาแนวทางที่เหมาะสามร่วมกันโดยทุกคนจะควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับในแต่ละวันและจดบันทึกการกินอาหาร ประเภท ทอด ผัด และอาหารที่มีไขมันสูง และมีการติดตามผลทุกๆเดือน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรมีภาวะสุขภาพที่ดีและลดโอกาสในการเกิดโรคต่างๆ ทั้งเพิ่มความมั่นใจด้านบุคลิกภาพกระบวนการจัดการความรู้

1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน แจ้งผลสุขภาพประจำปี 2556 และ วิเคราะห์ผลร่วมกันรายบุคคล เพื่อเลือกกิจกรรมสุขภาพที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล

2. จัดบอร์ดความรู้ตามหลัก 3 อ. ให้ความรู้เรื่องอาหารที่เหมาะสม และ แสดงปริมาณแคลอรี่ในอาหารเพื่อให้ จนท ทำไปใช้เป็นข้อมูลในการเลือกรับประทานอาหารและนำไปใช้บันทึกแคลอรี่ที่ได้รับในแต่ละวัน

  • พบปัญหาอุปสรรคคือเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจัดเวลาเพื่อให้ดูแลสุขภาพมากขึ้นด้านอารมณ์ มีความมุ่งมั่น/ตั้งใจแต่ยังขาดวิธีการจัดการและควบคุมเพื่อที่จะจัดการกับสิ่งที่กระตุ้น บั่นทอนการดูแลสุขภาพ และโรคประจำตัว

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

ควบคุมแคลอรี่
ควบคุมแคลอรี่
ควบคุมแคลอรี่.pdf
627.3 KiB
1864 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น