♥ สวนสวยเพื่อสุขภาพ ชุมชนศูนย์อนามัยที่ 8

10320526_527053607399857_4776034704646621542_n

นายชัชวาล โพธิ์ทัย

เนื่องด้วยสวนขวัญวันเสด็จแต่ก่อนเป็นสวนสุขภาพที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของศูนย์แต่เนื่องด้วยศูนย์มีการก่อสร้างตึกพิเศษสำหรับผู้ป่วยขึ้นบริเวณ สวนขวัญวันเสด็จ จึงทำให้สภาพของสวนขวัญถูกปล่อยทิ้งไม่สามารถใช้ทำกิจกรรมได้ ดังนั้นงานสนามจึงได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สวนขวัญวันเสด็จเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับชุมชนชาวศูนย์ใช้ทำกิจกรรม เช่น เป็นลานออกกำลังกาย เป็นสวนสุขภาพครอบครัว เป็นลานกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนาสวนขวัญวันเสด็จนั้นเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการดำเนินงาน KM สวนสวยด้วย 3 ด. ที่มีวัตถุประสงค์พัฒนาสวนสวยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของศูนย์อนามัยที่ 8

กิจกรรมการดำเนินงาน

  • ทบทวนพูดคุยปัญหา ของเจ้าหน้าที่งานสนาม เรื่องแนวทางการพัฒนาพื้นที่สวนขวัญ สู่สวนสวยเพื่อสุขภาพ ชุมชน ศูนย์อนามัยที่ 8
  • ได้ออกแบบพื้นที่ สวนสวยเพื่อสุขภาพ ชุมชนศูนย์อนามัยที่ 8 ให้ผู้บริหารรับทราบและอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว
  • ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารให้ดำเนินการ ทำทางเดินออกกำลังกาย และรั้วกั้นสระน้ำ
  • ได้ปรับปรุงพื้นที่สวน ตัดแต่งต้นไม้ เตรียมความพร้อมที่จะจัดสวน
    • งานสนาม : ดำเนินการปรับพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้   ทำสวนย่อม สนามหญ้า
    • งานซ่อมบำรุง : จัดทางเดินออกกำลังกาย และรั้วกันสระน้ำ ตามแผนที่งานสนามเสนอต่อผู้บริหาร
  • ประเมินผลการดำเนินการ

* อ่านรายละเอียดฉบับเต็มกดดาวน์โหลด *

 

KM ปี 57  สนามฟอร์ม
KM ปี 57 สนามฟอร์ม
KM ปี 57 สนามฟอร์ม.pdf
405.1 KiB
244 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น